In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

1 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
ACHTERSTAUK 1 afgekeurde hop; Achter staak gezet zijn: beteekent dat iemand zijn hop afgekeurd is, b.v. omdat ze niet droog genoeg is en deze dus op de markt niet mag te koop staan maar wel eenige meters daar van daan. Jac. Van Ginneken, 1914: in hoofdstuk De taal der Hopkwekers, p 381 Handboek der Nederlansche Taal,woordenlijst der hopkweekers te Wieze (René de Mauwere); Als een boer op de waag komt en zijn hop is niet zelfkant, hij krijgt een habbe en een beet en zijn hopvliegt achter staak LandvAalst 11/4/1897; 2 over tijd, bedorven (van voedsel, vooral van vis; ook figuurlijk: bedorven, zedeloos vuile fransche gazetjes. ’t Is gemeenlijk avarie, achter staak, afval De Werkman 8/10/1875; Als iemand de biecht daarlaat, aangebrand! Look in den meersch! Visch achter staak! De Werkman 17/4/1885; Wij vreezen man, dat uw kartel waterpladijs achter staak zal zijn! De Denderbode 31/3/1898; Haring die al wat achterstaak was en begon te stinken, L.P. Boon in  De Kapellekensbaan , 1953;  3 overdrachtelijk: En d‘ huismeesters der gegeime slechte huizen klagen dat hun huis achter staak zal zijn De Werkman 14/4/1882