In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

1 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
BOTTEREN 1 bonzend vallen, stuiten (vb: van de trap botteren: afdonderen) (AN botten, bodderen) 2  botsen LvAelst 21/8/1981 … ge zoudt die Ministers zien botteren! De Werkman 1/8/1890…de Prins uit zijn gerij botteren, met zijn wezen tegen de stenen. LvAelst 26/9/90 twee koopwarentreinen die op een botterden . De Werkman 28/10/90: Arm Europa, als die legers een tegeeen botteren: ze zullen zalles dijsteren en smijsteren. De Denderbode 7/10/1908 Pas op of ook eens zal het volk u langs de straat sleurren dat uw hoofd tegen de kasseisteinen zal botteren.