In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

1 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
GARDE in: -d’Aa Garde: Harmonie Les Vrais Amis Constants, opgericht in 1787; oorspronkelijk Napoleongezinde, later liberale muziekmaatschappij (nu: DOGA), die o.a. de dinsdagoptocht  (voil-jeanettenstoet) voorafgaat.  Denderb. 28/4/1850: Het muziekgenootschap deézer stad, gezegd de Oude Garde, … , heéft zaterdag aan M. D’aubremé, kommandant in ’t peloton burgerwagt te peêrd, eene fraeye serenade gegeven. O.Tieger 15/6/1931: Z’hemmen doeng de rollenden treooter kommen van Deiremonne (d’aa garde heit er op gespeldj). ’t was pecies ne peerekesmeilen meh zonder peerekes. Voorp. 15/2/1985: Om zes ieren ’s auves werd Loeken Tatjen as prinsj van Oilsjt, oongesteldj in ’t Stadhois. Noding goon ze ten mè d’ Aa Garde de Kantinjeer tois opzoeken. -de Jonge Garde: muziekmaatschappij ‘Al groeiend Bloeiend’, gesticht in 1821 door notaris Evit als afscheuring van de Oude Garde. Werd later ‘het muziek van de bokken’ (katholieken). Denderb. 15/12/1850: …omdat zij vreesden dat Smerdis (=bedrieger; bedoeld wordt de liberale notaris Evit) geen … van het comiteyt der Jonge Garde of muziekgenootschap meer zou herkozen worden. -gardavoe: opgelet;  let maar op, jij/jullie. Werkm. 22/10/1880: Ik zeg u dat; ik Pietjen  de Dood; en ‘k roep tot u: Garde à vous! Aardebewoners, gij bijzonderlijk goddeloozen, maakt u veerdig! Voorp 21 5/1976:…hoeirde de mensjen zaugen. Oever dat nie ’n wilt regenen. Mo gardavoe as ’t er twee, droy drippelkes vallen… Id. 5/8/1977: Tooiten a oeiren, tèn meigde zeikes zèn da er oever a geklapt of gezjieverd werd. Es ’t a linker oeir, tèn zèn ze goed oever a on ’t vertellen, mo gardavoe as ’t a rechteroeir es… ( ZN.; Frans militair bevel: garde à vous)