In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

1 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
GENDIE degene die,  diegene die, hij die, wie dat. in: -aal gendie: al wie, al die. Ik noeme schrijvelaers de geene die hunne pen aen de eene of andere party verkopen ... schrijvelaers, degeene die de kolonnen van de gazetten met zedenlooze artikelen opvullen… (Den Denderbode 6/2/1848). Degene die nog schuldig staen  in eene gevallen verkoping, zullen noch als koopers noch als borgers aenvaerd worden. (Den Denderbode 27/10/1850).  Alle degene die de stem hunner herder hoorden voelden zich waerlyk gelukkig. (De Denderbode 13/2/1895). Diegene die het geluk hadden om dat tentoon gestelde schouwspel te volgen… (De Voorpost, 7/1/1976).