In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

1 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
KAT in: -ik zol der men kat van spreiken: dat zou ik zeker niet doen, niet willen. De Werkman 18/5/1882: Is dat vrede, is dat glorie? ‘k zou er mijn kat van spreken van alzoo een Krooning (vd Czar van Rusland). 21/21890: Parijs…hier eens komen, ja, maar hier wonen, ik zou er mijn kat van spreken., De Denderbode 5/1/1902 (aanhaling woorden Daens): ‘k zou er mijn kat van preken, mij alzoo in nesten te steken voor ne vreemde risipé, ‘ne fakken die meent dat hij den afgod sjupiter is, voor een krabbe, hij (=Woeste) en Baron Bethune met zijn geslepen plattekaasgezicht… Voorheen vooral in de o.t.t. met als betekenis: afwijzen, feestelijk voor bedanken: volgens Is. Teirlinck,  (Z.-Oostvla. Idioticon, 1908-’24) Ik zal er mijn kat van spreken -in Vlaamsch-België: om een verzoek niet al te bot af te wijzen.De Denderbode 12/10/1867: Wy hopen dat dit spel niet lang meer zal duren of wy zouden er ons katte van spreken. LvAelst 2/7/82 En da volkske, Nelle, wilt de pretendenchie hebben van de kingeren op te brengen!  - We zellen er ons kat van spreiken, Trien.