In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

1 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
PALLAK 1. appelflap; Columnist Miel van ’t Berreputje in de Gazet van Aalst 22/7/1967: ‘Bakker de Cock op de hoek van het Peperstraatje bezat de kunst om palakken te bakken, halfmaanse deegkladden gevuld met appelmoes’.  Vermoedelijk oorspronkelijk met pruimenvulling, van pallak = pallook, prunum nanum, kleine pruim, dubbel zo groot als sleedoorn, volgens botanicus R.  Dodoens ,1608,
 algemeen gebruikte term (De aldercleynste ronde Pruymkens heeten … hier te lande Palloken), maar volgens Scheurmans (woordenboek 1865-1870) dan enkel nog in Brabant bekend. De werkman 21/8/1885: ‘100 pruimen voor 3 à 4 cens, dan moeten het  pallakken zijn… DE PALAKKEN- d’Engelschmans koopen hier ’t fruit op, rijp of groen, en ze maken er gelijen af of likeur, welke alsdan in schone dooskes en fleschkes  gedaan, naar Belgenland terugkeeren en duur moeten betaald worden’. Bijnaam Erpenaars: palokeneters (een mand paloken zou op de kermis Mere in 1930, 1ste prijs bij het krulbolspel, gewonnen zijn door Erpenaars).

2. snoepje van op kartonnetje (bv.  speelkaart) of vetvrij papier gestolde, gekarameliseerde suiker en boter.