In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

1 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
PEREPROSSER peerdenprosser: 1 handelaar in slechte paarden.  2 paardenviller.  Denderb. 6/9/1875: Zekere Biebaut,herbergier en peerdenprosser te Lede, verkeerde in staat van dronkenschap… de woestaard greep zijn peerdenprossersmes en plofte het in den buik van zijn slachtoffer. 3 dierenbeul. Werkm. 14/12/1877: De genadige Keizer Alexander (van Rusland), de Paus der Schismatieken, liet Polen aan zijn generaals en kozakken over, gelijk een peerdenprosser den weerlozen afval aan zijne uitgehongerde doghonden! 4 woesteling, onbehouwen kerel, die graag snijdt. Denderb. 19/5/1867: … dat het artikel noch door recruten, noch door kwakzalvers, noch door peerdenprossers geschreven is; daertoe is het breyn van zulke kwanten te waterachtig. (vooral O. Vl. en Antwerpen)