In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams

Oilsjterse spellink

Oongezing dat ’t Oilsjters, gelek as elk dialekt, een spreiktool es, bestoot er gien zjuste spellink ver die tool. Doorom hemmen gekozen ver een schroifwoize die zu gemakkelek meigelijk te lezen es en die dus vanoigest de klanken ni foneitisch weirgeift.

Omdammen weir allemool de spellink van ’t Schoein Vloms gewoendj zen, es ter zu veil meigelijk op die princiepen verdromgevallen.
De letterkombinausje ’oa’ hemmen vermeen omdat da verwerrend es. Ofwel een ’o’ (ver een oepen lettergreip), ofwel een ’oo’ (in een gesloeten lettergreip) ver de oitsprauk gelek as in Niestroot, sadoot… ofsewel au (auker, auverechts).
Allien ver die twee klanken die noig op makanderen trekken, in bois (buis) en bois (beis=schommel) schroiven men twie kieren ‘t zefste, wa da natierlijk  verwerrend kaan zen. Het vergeloikingswoerd in ’t Schoin Vloms werd ter ten oeik boigezetj as ge ’t verkierd zotj kennen leizen. Oeik aksenten en dieltiekes zen zu veil meigelijk weggeloten en den oevergang nor een j gelekaas beveirbeldj in Niejstroot werd oeik ni geschreiven, ni me een j en oeik ni me een ë, kwesjte van ’t simpel t’ haaven.

Weir roin elken Oilsjteneer die dialkt schroift oon deis spellink te gebroiken: ze bevordert de leisboorhed.