In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

1 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
PROFOITIG in:  -ienen me e profoitig gezicht: die altijd een zurige, misnoegde gelaatsuitdrukking heeft. LvA 31/12/1899: ‘den winkelier Marinus De Bock met zijn platte muts op, zijn breede voorschoot en zijn profijtig gezicht’;  -e profoitig gezicht trekken: een zuur gezicht trekken. LvA 5/1/1908: ‘Als Woeste over 35 jaar naar Aalst kwam, de Bethunen trokken profijtige gezichten’. Vgl . een gezicht trekken gelijk nen doortrokken pilaarbijter (De Werkman 6/11/1874). Ook: a ziet zen zelven ni geren.